Visa

Đây không phải khó khăn của riêng ai mà còn là khó khăn của nhiều người , làm sao bạn có thể nhận được học bổng
Các trường đại học ở mỹ luôn có 1 sức hút đối với sinh viên việt nam bởi chất lượng hàng đầu thế giới